Gala Sukcesu

Gala Sukcesu jest kulminacyjnym punktem Lubelskiego Forum Przedsiębiorczości i Innowacji.

Stanowi wydarzenie towarzysko-biznesowe, na które zapraszani są przedstawiciele władz państwowych i lokalnych władz samorządowych, przedsiębiorcy, władze uczelni wyższych, przedstawiciele świata nauki i kultury, dziennikarze, przedstawiciele organizacji studenckich. Podczas Gali wręczane są nagrody „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” dla osób bądź podmiotów realizujących bądź wspierających ideę przedsiębiorczości.