Kapituła Konkursowa

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk
Prorektor ds. Studenckich Politechniki Lubelskiej
 wac-włodarczyk (Kopiowanie)
Wiceprzewodniczący: mgr Tomasz Tokarski
tokarski
Członkowie Kapituły:
 mgr. Paweł Kur
kur strona
mgr. Urszula Jańczyk
UlaJanczyk (Kopiowanie)
mgr. Krzysztof Osewski
KrzysztofOsewski (Kopiowanie)
Paweł Fil
PawelFil (Kopiowanie)