Lubelski Akant Przedsiębiorczości

Nagroda „Lubelski Akant Przedsiębiorczości” przyznawana jest podczas Gali Sukcesu przez Kapitułę Konkursową w następujących kategoriach:

1) dla studentów

a) „Młody, gniewny, przedsiębiorczy”
W tej kategorii tytuł przyznany zostaje za ambitną i aktywną postawę studencką.

b) „Omnibus”
W tej kategorii tytuł przyznany zostaje za wyróżniającą się studencką działalność naukową.

c) „Żak sportowiec”
W tej kategorii tytuł przyznany zostaje za wybitne osiągnięcia sportowe.

d) „Student z sercem na dłoni”
W tej kategorii tytuł przyznany zostaje za studencką działalność wolontaryjną.

e) „Studencki lider samorządowy”
W tej kategorii tytuł przyznany zostaje za długoletnią i wyróżniającą się aktywność w samorządzie studenckim.

2) dla podmiotów wspierających rozwój przedsiębiorczości

a) „Instytucja wspierająca przedsiębiorczość”
W tej kategorii nagradza się instytucję, która podejmuje działania na rzecz promocji przedsiębiorczości w regionie oraz wspiera aktywność młodych ludzi.

b) „Media wspierające aktywność studencką”
W tej kategorii wyróżnia się media, które wspierają aktywność studentów .

c) „Polityk wspierający przedsiębiorczość”
W tej kategorii honoruje się lubelskiego polityka, którego aktywność w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

d) „Osobowość środowiska naukowego promująca przedsiębiorczość”
W tej kategorii nagradza się przedstawiciela środowiska akademickiego, który przez swoją działalność społeczną i naukową przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości.

3) dla firm

a) „Młoda firma”
W tej kategorii wyróżnia się młodego przedsiębiorcę, który założył działalność gospodarczą i wniósł szczególny wkład w rozwój przedsiębiorczości w regionie.

b) „Firma otwartych drzwi”
W tej kategorii honoruje się firmę, która wspiera aktywność studencką i realizowane przez studentów projekty, chętnie przyjmuje studentów na praktyki i staże, umożliwia badania naukowe, wspiera przedsiębiorczość akademicką.

c) „Firma odpowiedzialna społecznie”
W tej kategorii nagradza się firmę, która w swoich działaniach propaguje i przestrzega CSR.

Kapituła Konkursowa przyznaje także co roku Nagrodę Specjalną – Lubelski Akant Przedsiębiorczości w kategorii „Pionier samorządności studenckiej”
W tej kategorii nagradza się osobę, która zasłużyła się dla samorządności studenckiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.